logofx
tel. č. (421) 917-720-029
support@fabi-x.sk 
Úvod

Prezenty

Lekárničky

Zdravotný materiál

Popáleniny

Chemické nehody

Transportný materiál

Špeciálny zdravotný materiál

Ochrana pri práci

Hasičská technika

Galantéria

O nás

Kontakty

Prvá pomoc pri nehode s chemickými látkami -

 dekontaminačný

 oplach DIPHOTERINE®/HEXAFLUORINE®

Pri nehode s chemickými látkami dochádza ku kontaminácii tkaniva oka a/alebo pokožky. Najdôležitejším faktorom pri poskytovaní prvej pomoci je ČAS, v ktorom dokážeme chemickú látku odstrániť z povrchu tkaniva, teda ešte predtým, ako stihne preniknúť do hlbších vrstiev tkaniva oka a/alebo pokožky a spôsobiť poleptanie, ktoré je chemickou popáleninou.

Všeobecne platný protokol poskytovania prvej pomoci po zasiahnutí chemickou látkou je oplach postihnutého miesta vodou. Voda je polyvalentná a tak ponúka spoločný postup na oplach všetkých typov chemikálií. V niektorých prípadoch sa ukázal oplach vodou ako nie dostatočne rýchly a účinný, hlavne v prípade nehody s vysokokoncentrovanými chemikáliami.

Spoločnosť PREVOR  vyvinula dekontaminačný oplach Diphoterine®, ktorý je podobne ako voda polyvalentný a ponúka možnosť jediného spoločného postupu po nehode s akoukoľvek chemickou látkou (okrem kontaminácie HF –viď Hexafluorine.

DIPHOTERINE® na rozdiel od vody je však aktívny oplach,  ktorý zabraňuje prieniku chemikálie pretože je hypertonickým roztokom

 DIPHOTERINE ®je ľahko a pohodlne použiteľný, vyrába sa v rôznych dávkovacích nádobách, ktoré sú prispôsobené všetkým typom chemického rizika.

 

Vyrába a dodáva sa ako očný oplach a oplach pokožky.

Očný oplach môže byť buď individuálny (L.I.S.50ml – použitie do 10 sekúnd od nehody) alebo môže slúžiť na pracovisku ako prvá pomoc pre kolektív (LMP 500ml – použitie do minúty po nehode).

Na dekontamináciu pokožky sa vyrábajú oplachy v podobe sprayov (MICRO DAP 100ml a MINI DAP 200ml), ktoré slúžia na oplach pokožky pri nehodách s menšími objemom chemickej látky – napr. pri zasiahnutí tváre, ruky, ramena, časti nohy a pod. Pri zasiahnutí veľkej časti pokožky, resp. celého tela sa používa celotelová sprcha DAP s objemom 5 litrov DIPHOTERINE ®.

Produkty je možné objednávať buď samostatne alebo v podobe nástenných súprav – viď foto.

Okrem štandardných nástenných súprav dovozca pripravil alternatívu plastových skriniek, do týchto skriniekje možné skombinovať a uložiť dekontaminačné produkty Diphoterine podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Nová nástenná polica je dostupná v zelenej a oranžovej farbe s priehľadnými prednými dvierkami, na kt. je možné nalepiť piktogramy s protokolom a použití produktov v prípade nehody s chemickými látkami.

Polica má rozmery: 17 x 27,5 x 11cm – viď foto.

 

V prípade kontaminácie oka a pokožky Kyselinou Fluorovodíkovou výrobca navrhol a vyrába dekontaminačný oplach špeciálne určený len na tento typ nehody HEXAFLUORINE®.

Nehoda s kyselinou fluorovodíkovou je vždy hodnotená ako vážny úraz. Preto je po poskytnutí I. Pomoci nevyhnutná vždy konzultácia s lekárom, aby sa odborne rozhodol o prípadnej potrebe následného liečenia.

HEXAFLUORINE®umožňuje dekontaminovať oko, pokožku, tváre, rúk po zásahu kyselinou fluorovodíkovou a jej derivátmi. S oplachom je nutné začať do 1 minúty po zásahu ľudského tkaniva kyselinou.

Vyrába sa ako oplach oka 500ml a celotelová sprcha s objemom 5 litrov.

Pre bližšie informácie o produktoch, baleniach a cenách nás kontaktujte.